Joutsenon lukiossa toteutettiin Lappeenrannan lukioista ensimmäisenä kokeiluna ilmiöpohjaista oppimista.

Ilmiöpohjainen oppiminen rikkoo normaaleja oppiainerajoja ja antaa oppilaalle uudenlaisen, laajemman tarkastelumahdollisuuden oppiaineisiin. Tarkoituksena on yhdistää vähintään kaksi oppiainetta ja valita jokin yleinen teema, jota ryhdytään tarkastelemaan erilaisista näkökulmista. Ilmiöpohjaisuudessa annetaan mahdollisuus toteuttaa opiskelua luovillakin metodeilla; kirjallisten töiden lisäksi on siis mahdollista ja toivottavaakin toteuttaa projekteja esim. videoiden, blogin, tai vaikkapa nettisivun muodossa. Työstettävien kurssien kohdalla lukujärjestys kevenee, sillä itsenäinen työskentely on keskeinen osa ilmiöpohjaista oppimista. Tuntivapautuksien lisäksi ilmiöpohjaisuudesta saa yhden kokonaisen kurssin.

“Ilmiöpohjaisuus avaa isompaa ikkunaa maailmaan ja sen ymmärtämiseen.”
- ilmiöpohjaisuus.ning.com

Joutsenon lukiossa ilmiöpohjaisuuskokeiluun ryhtyi kuusi oppilaista, joista kaksi kertoi mielipiteitään kokeilusta:

Mikä on aiheesi ja minkälaisena työnä sen toteutat?

Oona Ahokas 2B
- Aiheenani on sosialistinen propaganda Neuvostoliitossa ja toteutan sen kirjallisena työnä (esseenä).

Anu Kellokangas 1B (ja Johanna)
- 1800-1900-lukujen yhteiskunnalliset tapahtumat ja niiden vaikutus J.R.R Tolkienin teoksiin. Työ sisältää leffan, runoanalyysin, esseen ja kommenttiosion.

Miltä ilmiöpohjainen opiskelu on tuntunut ja miten se mielestäsi eroaa normaalista opiskelusta?

Oona
- Se on itsenäisempää ja asioista pitää osata ottaa itse selvää. Vapaamuotoisuuden vuoksi pitää olla selkeä idea siitä mitä tekee ja kiinnostava aihe.

Anu
- Se on ollut ihan jännää, mutta ei eroa normaalista opiskelusta siinä, etten saa tunneillakaan mitään aikaiseksi.

Kenelle ilmiöpohjainen opiskelu mielestäsi sopii?

Oona
- Sellaiselle, kenellä riittää motivaatiota tehdä töitä itsenäisesti ja osaa soveltaa.

Anu
- Sellaiselle, joka saa aikaiseksi tehdä tehtäviä yksin kotona ja joka keksii hyvän aiheen.

Kuvat: 
Kaisa Martikainen
Teksti: 
Helin Güler